Agenda

20 anys de Pla Anual de Transferència Tecnològica

  • Dia: 24th of November

  • Hora: 9:00 CET

  • Lloc: Seminari de Vic
    Ronda de Francesc Camprodon, 2

El Pla Anual de Transferència Tecnològica ha esdevingut, des que es va crear el 2003, un instrument de referència pel sector agroalimentari i forestal quant a la transferència de coneixements, foment de la Innovació i professionalització del sector. El DACC planifica i executa aquest programa amb la col·laboració i participació d’entitats i organitzacions del sector agroalimentari i forestal, empreses, universitats i centres de recerca i altres administracions sobre la base del treball en xarxa.

El present seminari tècnic, en el qual es commemora el 20è aniversari del PATT, vol ser un espai de reflexió sobre les tendències en comunicació i transfe-rència de coneixement, i un punt d’encontre per definir com volem que sigui el PATT dels propers anys.

Lloc: Seminari de Vic. Ronda de Francesc Camprodon, 2 08500 Vic

Inscripcions:
A través del Servei d’Innovació Agroalimentària:
Tel.: 933 046 729
A/e: patt.daam@gencat.cat