Do you want to be part of the BETA team?

Test-2

Reference:

22FUBPASSTU.ABROADTCTCI6958

Vacancy type:

Plaça nova

Area:

Study Abroad

Call end:

04/06/2023

Job description

Descripció:
La UVic-UCC és una universitat jove i molt dinàmica de la Catalunya Central, amb un compromís especial per l’ensenyament de qualitat, la recerca innovadora i la internacionalització.
La Unitat de Programes Internacionals gestiona i coordina els programes internacionals adreçats a un públic estranger com ara Study Abroad, cursos d’estiu, cursos a mida, etc.

Funcions i tasques:

 • Col·laborar en la definició de les propostes de formació i activitats paral·leles relacionades amb la proposta formativa, contacte amb docents i proveïdors, si és el cas.
 • Assegurar que es complimenti la documentació acadèmica , coordinar la realització de convenis necessaris entre institucions.
 • Col·laborar en l’elaboració del pressupost econòmic de l’activitat formativa.
 • Definir estudi a Sigma, obrir inscripció i matrícula i fer-ne el seguiment corresponent i els pagaments. Preparar cartes d’invitació.
 • Col·laborar en la definició i difusió (publicació al web, material promocional, mailchimps, xarxes socials) i comercialització (assistir a fires o reunions de difusió virtuals o presencials). Resposta a les peticions d’informació i realització de trucades/reunions virtuals a possibles interessats dels programes internacionals que li siguin assignats.
 • Col·laborar en la resolució d’incidències, controls d’assistència i enquestes de satisfacció.
 • Col·laborar en la millora contínua dels processos de la Unitat de Programes Internacionals.

Requirements

Decret d’homologació dels títols del personal docent i investigador i el personal d’administració i serveis

Segons el Reial Decret 967/2014, cal que les persones que presentin la seva candidatura a convocatòries de personal docent i investigador (PDI) o personal d’administració i serveis (PAS) tinguin l’homologació dels títols expedits a l’estranger, ja què és aquesta homologació, la que habilita per a l’exercici d’una professió regulada a Espanya. El col·lectiu del personal investigador (PI sense docència) queda exempt d’aquesta obligació.

 • Cicle Formatiu de Grau Mig en comerç internacional, gestió administrativa o formació en l’àmbit de les relacions internacionals i/o idiomes
 • Acreditació del nivell de suficiència catalana (Nivell C1) o estar en condicions d’obtenir-lo
 • Nivell C1 d’anglès
 • Coneixement del paquet Office (Word, Excel, Access i Power Point).
 • Habilitats comunicatives
 • Capacitat d’organització i d’adaptació al canvi
 • Coneixement a nivell professional de xarxes socials

Merits

 • Coneixement de xinès.
 • Coneixement d’altres idiomes.
 • Experiència professional en departaments internacionals, Administració o docència en altres entitats de formació professionalitzadora, consultoria.
 • Coneixements bàsics de gestió de pressupostos.

Competences

Assoliment:
Iniciativa
Orientació a l’assoliment

Planificació i organització

Gestió de l’equip:

Treball en equip i cooperació

Gestió personal:
Autoconfiança
Compromís amb l’organització

Flexibilitat i gestió del canvi

Influència:
Comunicació
Empatia

Orientació a l’usuari

Pensament:
Aprenentatge i utilització dels coneixements
Pensament analític

This job offer includes

Incorporació dins el grup professional de PAS, Personal Tècnic d’Administració i Serveis en la categoria de Tècnic/a
Contracte laboral
Tipus contractació Indefinida
Jornada a Temps Complet
Salari brut anual: 22.653,75 €

Consulta aquí els avantatges de treballar a la UVic-UCC