Vols formar part de l’equip BETA?

Técnic/a Superior responsable del laboratori d’anàlisi instrumental

Referència:

23FUBPASTSTCI9693

Tipus plaça:

Plaça nova

Àrea:

Laboratoris

Final convocatòria:

29/02/2024

Descripció del lloc de treball

Descripció:
El Centre Tecnològic BETA està format per un equip jove multidisciplinari de 100 investigadors, i busca incorporar una persona dinàmica, amb capacitat de lideratge i amb ganes de formar part d’aquest projecte. Es busca una persona que sigui responsable del laboratori d’anàlisi instrumental del Centre.
El Centre Tecnològic BETA ha tingut un creixement exponencial des de la seva creació a finals de 2014, i des de març de 2021 el centre compta d’unes noves instal·lacions amb més de 800 m2 de laboratoris i espais de plantes pilot. Dins aquests nous espais, el laboratori d’anàlisi instrumental n’és una peça clau i actualment compta amb la següent instrumentació: cromatògrafs de gasos (amb detectors ECD, FID, MS i TCD), cromatògrafs de líquids (HPLC i IC), analitzadors elementals CHN, i espectroscòpia d’absorció atòmica de flama.
Funcions i tasques:
Concretament, les funcions que s’esperen del candidat/a seleccionat són:
– Posada a punt d’equips d’anàlisi instrumental.
– Posada a punt de nous mètodes d’anàlisi d’acord amb les necessitats dels investigadors.
– Garantir el bon ús i bon funcionament dels equips.
– Manteniment periòdic dels equips.
– Suport als investigadors en l’anàlisi de mostres.
– Garantir la qualitat dels resultats obtinguts al laboratori instrumental.
– Formació del nou personal investigador en l’ús de l’equipament d’anàlisi instrumental.

Requisits

Decret d’homologació dels títols del personal docent i investigador i el personal d’administració i serveis

Segons el Reial Decret 889/2022, cal que les persones que presentin la seva candidatura a convocatòries de personal docent i investigador (PDI) o personal d’administració i serveis (PAS) tinguin l’homologació dels títols expedits a l’estranger, ja què és aquesta homologació, la que habilita per a l’exercici d’una professió regulada a Espanya. El col·lectiu del personal investigador (PI sense docència) queda exempt d’aquesta obligació.

– Títol cicle formatiu Nivell: Cicle Formatiu de Grau Superior o equivalent
– Acreditació del nivell de suficiència catalana (Nivell C1) o estar en condicions d’obtenir-lo.
– Acreditació del nivell B2 d’anglès o estar en condicions d’obtenir-lo.
– Haver treballat prèviament en altres laboratoris d’anàlisi químic, preferiblement en l’àmbit del medi ambient.
– Haver treballat en l’àmbit de la recerca, ja sigui a nivell d’universitats o de centres de recerca.
– Coneixement i treball prèvi amb tècniques analítiques instrumentals, com ara: Cromatografia iònica, Cromatografia líquida i de gasos, Absorció Atòmica, entre altres.

Es valorarà

– Titulació Universitària de: Grau o Llicenciatura en Química.
– Doctorat en Química o similar.

Competències

  • Planificació i organització
  • Treball en equip i cooperació
  • Autoconfiança
  • Empatia
  • Aprenentatge i utilització dels coneixements

S'ofereix

Incorporació dins el grup professional de PAS, Personal Tècnic d’Administració i Serveis en la categoria de Tècnic/a Superior
Tipus contractació indefinida
Jornada a temps complet
Salari brut anual: 30.142,20 €

• Horaris de treball flexibles • Possibilitat de combinar el treball presencial amb el teletreball