Vols formar part de l’equip BETA?

Tècnic/a Superior en l’àmbit de l’anàlisi de cicle de vida enfocat a la societat (social sustainability/Life Cycle Assessment)

Referència:

23FUBPASCTBETATSTCI10110

Tipus plaça:

Plaça nova

Àrea:

Comptabilitat i Optimització de la Sostenibilitat

Final convocatòria:

18/04/2024

Descripció del lloc de treball

Descripció:
El Centre Tecnològic BETA està format per un jove equip multidisciplinari de 100 investigadors i cerca incorporar una persona dinàmica, amb capacitat de lideratge i amb ganes de formar part d’aquest projecte.
Cerquem una persona amb coneixements i experiència en l’àmbit de l’avaluació de la sostenibilitat social i també en Anàlisi de Cicle de Vida.
El candidat o candidata s’incorporarà a la línia de recerca “comptabilitat i optimització de la sostenibilitat” com a responsable tècnic de tasques relacionades amb avaluacions socials i mediambientals al sector agroalimentari en el marc de projectes europeus, nacionals i del sector privat.
El candidat o candidata també col·laborarà en la preparació de noves propostes per atraure nou finançament.

 

Funcions i tasques:
– Responsable tècnic de les avaluacions i modelitzacions de Sostenibilitat Social per a diferents sectors.
– Execució de tasques relacionades amb la gestió tècnica de projectes (assistència a les reunions del projecte, preparació de lliurables, informes, etc.).
– Execució de tasques relacionades amb l’avaluació i l’optimització de la sostenibilitat ambiental i econòmica en projectes competitius.
– Participació en la preparació de noves propostes per captar nou finançament.

Requisits

Decret d’homologació dels títols del personal docent i investigador i el personal d’administració i serveis

Segons el Reial Decret 889/2022, cal que les persones que presentin la seva candidatura a convocatòries de personal docent i investigador (PDI) o personal d’administració i serveis (PAS) tinguin l’homologació dels títols expedits a l’estranger, ja què és aquesta homologació, la que habilita per a l’exercici d’una professió regulada a Espanya. El col·lectiu del personal investigador (PI sense docència) queda exempt d’aquesta obligació.

 • Títol cicle formatiu Nivell: Cicle formatiu de grau superior en ciències socials, sociologia, ciències ambientals o disciplines afins.
 • Acreditació del nivell de suficiència catalana (Nivell C1) o estar en condicions d’obtenir-lo.
 • Acreditació del nivell B2 d’anglès o estar en condicions d’obtenir-lo.
 • Coneixements avançats de la metodologia d’avaluació del cicle de vida (ISO 14040/14044).
 • Experiència en la conceptualització i execució d’estudis de sostenibilitat social.
 • Experiència prèvia en l’execució de projectes de recerca i transferència de tecnologia en l’àmbit de la sostenibilitat mitjançant l’aplicació de la metodologia d’anàlisi de Cicle de vida.
 • Competències tècniques en anàlisi de dades, coneixement avançat d’Excel.

Es valorarà

– Grau o llicenciatura en ciències socials, sociologia, ciències ambientals o disciplines afins.
– Màster o doctorat en ciències socials, sociologia, ciències mediambientals o disciplines afins.
– Es valorarà molt positivament experiència prèvia en l’avaluació de la sostenibilitat social de sistemes agroalimentaris.
– Es valorarà molt positivament el coneixement pràctic de programari especialitzat en ACV (e.g., OpenLCA, Gabi, SimaPro, etc.).

Competències

 • Planificació i organització
 • Treball en equip i cooperació
 • Compromís amb l’organització
 • Empatia
 • Aprenentatge i utilització dels coneixements

S'ofereix

Incorporació dins el grup professional de PAS, Personal Tècnic d’Administració i Serveis en la categoria de Tècnic/a Superior
Tipus contractació indefinida
Jornada a temps complet
Salari brut anual: 30.443,55 €

• Horaris de treball flexibles. • Possibilitat de combinar el treball presencial amb el teletreball.