Vols formar part de l’equip BETA?

Tècnic/a Superior en l’àmbit de la governança per a la sostenibilitat

Referència:

23FUBPASCTBETATSTCI9664

Tipus plaça:

Plaça nova

Àrea:

Governança per a la Sostenibilitat

Final convocatòria:

14/02/2024

Descripció del lloc de treball

Descripció:
El Centre Tecnològic BETA està format per un equip jove multidisciplinari format per més de 100 professionals i actualment volem incorporar una persona per a formar part del nostre equip.
El/la candidat/a treballarà a l’àrea de “Governança per a la Sostenibilitat”, i estarà involucrat en l’execució de projectes europeus en aquest àmbit que estan o es posaran en marxa al Centre Tecnològic BETA. Principalment, treballarà en el projecte ENGAGEgreen (ERASMUS+), així com donant suport a altres projectes afins de l’àrea (Horizon WIDERA SMART4ENV, etc).
El candidat/a també participarà en la preparació de noves propostes per a la captació de finançament.
Funcions i tasques:
– Gestió i execució de projectes europeus
– Planificació, seguiment i organització d’activitats i tasques dels projectes
– Organització i participació en reunions de projectes i esdeveniments internacionals
– Engegar nous projectes i tancament de projectes europeus (ex. justificacions, etc.)
– Networking i promoció de noves col·laboracions amb grups d’interès, projectes i iniciatives nacionals i internacionals
– Promoció, captació de fons i preparació de nous projectes

Requisits

Decret d’homologació dels títols del personal docent i investigador i el personal d’administració i serveis

Segons el Reial Decret 889/2022, cal que les persones que presentin la seva candidatura a convocatòries de personal docent i investigador (PDI) o personal d’administració i serveis (PAS) tinguin l’homologació dels títols expedits a l’estranger, ja què és aquesta homologació, la que habilita per a l’exercici d’una professió regulada a Espanya. El col·lectiu del personal investigador (PI sense docència) queda exempt d’aquesta obligació.

 • Títol cicle formatiu Nivell: Cicle Formatiu de Grau Superior en l’àmbit de Ciències Ambientals, Ciències Polítiques, Econòmiques, o similars
 • Acreditació del nivell de suficiència catalana (Nivell C1) o estar en condicions d’obtenir-lo.
 • Participació prèvia en projectes europeus, preferentment ERASMUS+, H2020/Horizon Europe, Interreg MED, en la redacció de documents tècnics i informes
 • Coneixements en àmbits relacionats amb el medi ambient, sobretot: sostenibilitat, bioeconomia, gestió de nutrients i desenvolupament sostenible.
 • Coneixements del sector públic: funcionament, competències, barreres.
 • Gran capacitat d’organització i compliment de terminis.
 • Altes habilitats comunicatives: organització d’esdeveniments, networking, stakeholder engagement i treball en equip.
 • Nivell B2 d’anglès o superior
 • Bon nivell de castellà
 • Disposició i disponibilitat per viatjar.

Es valorarà

– Col·laboració prèvia amb administracions públiques, institucions mediterrànies i de la UE (ex. administracions regionals i nacionals, Unió per la Mediterrània, Comissió Europea, Parlament Europeu, etc.)
– Experiència prèvia en la redacció de propostes de projectes i participació en convocatòries europees competitives (ERASMUS +, H2020/Horizon Europe, LIFE, Interreg, etc.).
– Coneixement de la legislació nacional/regional, UE i MED i coneixement en l’elaboració de polítiques i mecanismes de governança
– Coneixement d’altres idiomes: francès, àrab, italià, grec, etc.

Competències

 • Iniciativa
 • Planificació i organització
 • Treball en equip i cooperació
 • Compromís amb l’organització
 • Flexibilitat i gestió del canvi
 • Comunicació
 • Networking
 • Aprenentatge i utilització dels coneixements
 • Orientació estratègica

S'ofereix

Incorporació dins el grup professional de PAS, Personal Tècnic d’Administració i Serveis en la categoria de Tècnic/a Superior
Tipus contractació indefinida
Jornada a temps complet
Salari brut anual: 30.142,20 €

– Horaris de treball flexibles – Possibilitat de combinar el treball presencial amb el teletreball