Vols formar part de l’equip BETA?

Tècnic/a per a la Unitat Econòmica i de Seguiment Pressupostari dels Projectes de R+D+I

Referència:

23FUBPASTCTCI8253

Tipus plaça:

Plaça nova

Àrea:

Gestió Econòmica

Final convocatòria:

18/10/2023

Descripció del lloc de treball

Descripció:
El Centre Tecnològic BETA està format per un equip jove multidisciplinari de més de 90 investigadors, i busca incorporar una persona dinàmica amb ganes de formar part d’aquest projecte. Es busca un/a tècnic/a administratiu/va expert/a en l’àmbit de les finances, que entri a formar part de l’equip de gestió del centre.

El/la candidat/a seleccionat/da s’encarregarà de donar suport als gestors del centre BETA en la gestió econòmica dels projectes, entre d’altres tasques, prepararà les justificacions econòmiques dels projectes de recerca, també participarà en altres tasques com són la gestió de despeses de funcionament dels projectes, la gestió del pressupost basal del grup de recerca, a banda de la comptabilitat de reserves de crèdit i despeses diverses, sota la coordinació de la responsable de la Unitat de Gestió de Projectes i el responsable de Gestió Econòmica del Centre BETA i en col·laboració amb l’Àrea de Gestió Econòmica i de Personal (AGEP).

Funcions i tasques:
 • Control i gestió de la justificació econòmica dels projectes de recerca i transferència de coneixement, així com la compilació de la documentació justificativa de les mateixes.
 • Comptabilització de reserves de crèdit i despeses de funcionament vinculades a projectes de recerca, transferència de coneixement i a l’activitat general del centre BETA, entre d’altres.
 • Elaboració i tramitació d’ordres de compra i de pagament vinculades a l’activitat de R+D+I, així com gestió de contractes menors associats.
 • Revisió de la comptabilitat vinculada a l’activitat de recerca.
 • Control i seguiment del pressupost del grup de recerca i tramitació de l’execució de les despeses relacionades.
 • Participació en el seguiment pressupostari per cursos acadèmics tant a nivell global del centre BETA com específic dels projectes.
 • Elaboració d’informes econòmics.

Requisits

Decret d’homologació dels títols del personal docent i investigador i el personal d’administració i serveis

Segons el Reial Decret 889/2022, cal que les persones que presentin la seva candidatura a convocatòries de personal docent i investigador (PDI) o personal d’administració i serveis (PAS) tinguin l’homologació dels títols expedits a l’estranger, ja què és aquesta homologació, la que habilita per a l’exercici d’una professió regulada a Espanya. El col·lectiu del personal investigador (PI sense docència) queda exempt d’aquesta obligació.

 • Títol cicle formatiu Nivell: Cicle Formatiu de Grau Mitjà en l’àmbit de l’administració i finances, comptabilitat o afins
 • Acreditació del nivell de suficiència catalana (Nivell C1) o estar en condicions d’obtenir-lo.
 • Acreditació del nivell B2 d’anglès o estar en condicions d’obtenir-lo.
 • Domini avançat del Paquet Office (Word, Excel, Acces, Power Point)
 • Experiència professional de més de dos anys en gestió econòmica i comptabilitat
 • Coneixement de programaris de comptabilitat tipus SAP
 • Capacitat d’organització i treball en equip

Es valorarà

 • Estudis superiors en l’àmbit de l’economia i finances.
 • Experiència en l’àmbit universitari o de centres de recerca
 • Experiència en gestió econòmica d’activitats de recerca
 • Capacitat per gestionar aplicacions i justificacions de projectes en l’àmbit de R+D+i
 • Experiència professional en l’àmbit empresarial
 • Persona resolutiva i amb iniciativa

Competències

 • Planificació i organització
 • Treball en equip i cooperació
 • Compromís amb l’organització
 • Flexibilitat i gestió del canvi
 • Comunicació
 • Pensament analític

S'ofereix

Incorporació dins el grup professional de PAS, Personal Tècnic d’Administració i Serveis en la categoria de Tècnic/a
Tipus contractació indefinida
Jornada a temps complet
Salari brut anual: 23.605,20 €

Flexibilitat laboral i possibilitat de fer dos dies de teletreball