Vols formar part de l’equip BETA?

Tècnic/a en l’àmbit del desenvolupament de software

Referència:

23FUBPASCTBETATCTCE8059

Tipus plaça:

Plaça nova

Àrea:

Desenvolupament de Software

Final convocatòria:

05/10/2023

Descripció del lloc de treball

Descripció:
El Centre Tecnològic BETA està format per un equip jove multidisciplinari de 80 investigadors, i busca incorporar una persona dinàmica, amb capacitat de lideratge i amb ganes de formar part d’aquest projecte. Es busca un desenvolupador de software (full stack o frontend). El/la tècnic/a desenvoluparà la seva activitat en el marc del projecte “EASYOEF. Development of a web application for the easy calculation of the Organization Environmental Footprint and other sustainability indicators in the agrifood industry. Núm exp 2021 PROD 00150”. Aquest projecte està vinculat als ajuts d’Indústria del Coneixement (Llavor i Producte) i compta amb el suport del Departament de Recerca i Universitats de la Generalitat de Catalunya.

 

Funcions i tasques:

 • Desenvolupament del frontend i de la usabilitat de l’aplicació EASYOEF
 • Possibilitat de col·laborar en el desenvolupament de backend (segons experiència)
 • Preparació de la documentació per als usuaris finals del programari desenvolupat

Requisits

Decret d’homologació dels títols del personal docent i investigador i el personal d’administració i serveis

Segons el Reial Decret 889/2022, cal que les persones que presentin la seva candidatura a convocatòries de personal docent i investigador (PDI) o personal d’administració i serveis (PAS) tinguin l’homologació dels títols expedits a l’estranger, ja què és aquesta homologació, la que habilita per a l’exercici d’una professió regulada a Espanya. El col·lectiu del personal investigador (PI sense docència) queda exempt d’aquesta obligació.

 • Títol cicle formatiu Nivell Cicle Formatiu de Grau Mitjà en informàtica, medi ambient, sanitat o altres afins en l’àmbit de la convocatòria
 • Acreditació del nivell de suficiència catalana (Nivell C1) o estar en condicions d’obtenir-lo.
 • Acreditació del nivell B2 d’anglès o estar en condicions d’obtenir-lo.
 • Coneixements avançats en algun dels següents llenguatges de programació: JavaScript, Python, etc.

Es valorarà

 • Grau o Llicenciatura en Enginyeria Informàtica, Enginyeria tècnica en informàtica, Física, Matemàtiques, Telecomunicacions, ciències ambientals i altres graus o llicenciatures.
 • Mínim un any d’experiència demostrable en desenvolupament de software professional.
 • Experiència demostrable en desenvolupament de programari. Adjuntar enllaç a portafolis personal /GitHub/ etc.
 • Coneixement d’algun framework frontend de JavaScript (preferiblement Vue3 o React)
 • Coneixements en bases de dades relacionals (MySQL, postregSQL, etc.)
 • Coneixements bàsics de sostenibilitat, anàlisi del cicle de vida i petjada de carboni

Competències

 • Iniciativa
 • Treball en equip i cooperació
 • Compromís amb l’organització
 • Empatia
 • Pensament analític

S'ofereix

Incorporació dins el grup professional de PAS, Personal Tècnic d’Administració i Serveis en la categoria de Tècnic/a
Tipus contractació eventual
Jornada a temps complet
Salari brut anual: 23.605,20 €

Horaris de treball flexibles. Possibilitat de combinar el treball presencial amb el teletreball