Vols formar part de l’equip BETA?

Tècnic/a de laboratori en l’àmbit de sòls

Referència:

23FUBPASCTBETATCTCI8948

Tipus plaça:

Plaça nova

Àrea:

Laboratori

Final convocatòria:

12/12/2023

Descripció del lloc de treball

Es busca un tècnic/a de laboratori que donarà suport experimental i d’anàlisi de mostres als investigadors del centre, centrant-se sobretot en projectes de recerca i innovació de la Unitat de sistemes agraris i alimentaris sostenibles.

Funcions i tasques:

 • Mostrejos de camp
 • Caracterització fisicoquímica de mostres de sòl i de biomassa vegetal
 • Respirometries i biomassa microbiana del sòl
 • Estudis de l’increment de la matèria orgànica del sòl
 • Relació amb els agricultors que participen en els projectes de la unitat de sistemes agraris i alimentaris sostenibles
 • Execució d’assajos tant a escala de laboratori com de camp per l’avaluació agronòmica de productes bio-fertilitzants.

Requisits

Decret d’homologació dels títols del personal docent i investigador i el personal d’administració i serveis

Segons el Reial Decret 889/2022, cal que les persones que presentin la seva candidatura a convocatòries de personal docent i investigador (PDI) o personal d’administració i serveis (PAS) tinguin l’homologació dels títols expedits a l’estranger, ja què és aquesta homologació, la que habilita per a l’exercici d’una professió regulada a Espanya. El col·lectiu del personal investigador (PI sense docència) queda exempt d’aquesta obligació.

 • Cicle Formatiu de Grau Mig en l’àmbit de Laboratori, Ciències de sòl o equivalent
 • Acreditació del nivell de suficiència catalana (Nivell C1) o estar en condicions d’obtenir-lo.
 • Acreditació del nivell B2 d’anglès o estar en condicions d’obtenir-lo.
 • Haver treballat prèviament en altres laboratoris d’anàlisi químic, preferiblement en l’àmbit de ciències del sòl i de la recerca
 • Tenir coneixement de tècniques analítiques clàssiques (gravimetries i volumetries)

Es valorarà

 • Titulació Universitària en: Enginyeria Agrònoma, Agronomia, Biotecnologia, Producció Vegetal, Ciències Ambientals o similar.
 • Experiència prèvia en mostrejos de sòl en campExperiència en treball directe amb agricultors i/o ramaders.
 • Experiència en caracterització de mostres i de productes fertilitzants.
 • Coneixements de Química Analítica Instrumental, principalment: Cromatografia iònica, Cromatografia de gasos, Absorció Atòmica, Tècniques Instrumentals de Combustió.

Competències

 • Planificació i organització
 • Treball en equip i cooperació
 • Compromís amb l’organització
 • Flexibilitat i gestió del canvi
 • Empatia
 • Aprenentatge i utilització dels coneixements

S'ofereix

Incorporació dins el grup professional de PAS, Personal Tècnic d’Administració i Serveis en la categoria de Tècnic/a
Tipus contractació indefinida
Jornada a temps complet
Salari brut anual: 23.605,20 €

– Horaris de treball flexibles – Possibilitat de combinar el treball presencial amb el teletreball