Vols formar part de l’equip BETA?

Investigador/a sènior expert/a en el tractament d’aigües residuals

Referència:

23FUBPDIFCCITCI9292

Tipus plaça:

Plaça nova

Àrea:

Tecnologies Ambientals i Bioeconomia Circular

Final convocatòria:

14/01/2024

Descripció del lloc de treball

El CT BETA va néixer el Novembre de 2014 sent un equip de només 3 persones. La il·lusió i l’esforç del nostre equip jove, dinàmic i multidisciplinari ens ha portat a ser actualment més de 100 persones que treballem de manera cohesionada amb la missió de poder contribuir al desenvolupament sostenible de les societats rurals i millorar la seva competitivitat i qualitat de vida. El principal impuls per a complir aquesta missió són tan l’execució de projectes d’RTDI en l’àmbit de sistemes agroalimentaris i medi ambient com la transferència al sector privat de tecnologia innovadora i competitiva que incorpori criteris de sostenibilitat.
El Centre Tecnològic BETA continua creixent i busca incorporar un investigador/a sènior, expert/a en tecnologies ambientals pel tractament d’aigües residuals, amb talent i motivació per a continuar desenvolupant la seva carrera professional en aquest àmbit. El/la candidat/a seleccionat/da treballarà activament a la Unitat de Tecnologies Ambientals i Bioeconomia Circular, i s’espera que la persona escollida estigui involucrada en diversos projectes europeus d’aquesta unitat, principalment dins la línia de tractament d’aigües residuals.

 

Funcions i tasques:
 • Responsable tècnic de les tasques de projectes europeus i de transferència de coneixement.
 • Disseny i implementació de plantes pilot pel tractament d’aigües residuals i valorització de residus.
 • Posada en marxa, seguiment i optimització de bioreactors i altres tecnologies ambientals, tant a escala laboratori com a escala pilot en ambient real.
 • Anàlisi i tractament de resultats i elaboració d’informes tècnics i d’articles científics.
 • Contacte amb proveïdors, clients i socis de projectes competitius.
 • Redacció de propostes per a la captació de nou finançament.
 • Supervisió de tècnics, estudiants de grau i de màster.

Requisits

 • Titol de doctor en l’àmbit: Enginyeria Química, Enginyeria Ambiental, Biotecnologia, Ciències Ambientals o similar. (mínim 3 anys des de la finalització de la tesi)
 • Titulació universitària en l’àmbit:  Enginyeria Química, Enginyeria Ambiental, Biotecnologia, Ciències Ambientals o similar
 • Acreditació del nivell de suficiència catalana (Nivell C1) o estar en condicions d’obtenir-lo
 • Acreditació del nivell B2 d’anglès o estar en condicions d’obtenir-lo
 • Almenys 3 anys d’experiència post-doctoral en l’àmbit de la recerca, preferiblement, en l’àmbit d’aigües.
 • Experiència en Disseny, operació i optimització de bioreactors i/o altres processos.
 • Experiència en Disseny experimental i tractament de resultats.
 • Experiència en projectes de transferència tecnològica amb empresa.
 • Permís de conduir Europeu
 • Disponibilitat per a viatjar

Es valorarà

 • Experiència docent universitària en l’àmbit
 • Nivell B2 o C1 d’altres llengües diferents a l’anglesa.
 • Acreditació de l’AQU, ANECA o altres agències de qualitat.
 • Experiència investigadora.
 • Haver realitzat estades de recerca amb grups de recerca d’altres universitats Europees.
 • Participació prèvia en projectes Europeus, preferiblement H2020 o Horitzó Europa.
 • Experiència en la preparació de propostes per a la captació de finançament competitiu
 • Haver tingut persones al seu càrrec.

Competències

 • Planificació i organització
 • Treball en equip i cooperació
 • Compromís amb l’organització
 • Flexibilitat i gestió del canvi
 • Comunicació
 • Aprenentatge i utilització dels coneixements
 • Pensament analític
 • Pensament conceptual

S'ofereix

Incorporació dins el grup professional de PI, Personal Investigador en la categoria de Investigador Postdoc II
Tipus contractació indefinida
Jornada a temps complet
Horari a determinar
Semestres 1r i 2n semestre
Salari brut anual: 33.547,65 €

– Horaris de treball flexibles – Possibilitat de combinar el treball presencial amb el teletreball