Vols formar part de l’equip BETA?

Investigador/a sènior en l’àmbit de Sistemes Agraris i Alimentaris Sostenibles

Referència:

23FUBPDIBETACITCI8953

Tipus plaça:

Plaça nova

Àrea:

Sistemes Agraris i Alimentaris Sostenibles

Final convocatòria:

07/01/2024

Descripció del lloc de treball

El Centre Tecnològic BETA està format per un equip jove multidisciplinari de més de 90 investigadors i busca incorporar una persona dinàmica amb ganes de formar part del nostre equip. Es busca un investigador post-doctoral sènior amb experiència que hagi treballat en activitats relacionades amb l’estudi de cultius sostenibles per evitar la pèrdua de la biodiversitat natural i agrícola, en estratègies de millora de la resistència biòtica i abiòtica de les plantes i l’increment del seu valor nutricional, i en activitats per a promoure la millora de la qualitat del sòl.
El candidat/a seleccionat/da participarà en diversos projectes Europeus i nacionals relacionats amb l’aplicació agrícola d’activitats relacionades en l’adaptació al canvi climàtic i la mitigació dels seus efectes. Concretament, el candidat/a seleccionat/da tindrà un rol rellevant en el projecte Horizon Europe COUSIN (Crop wild relatives utilization and conservation for sustainable agriculture), on treballarà principalment en l’estudi dels cultius silvestres com a precursors de la biodiversitat natural i agrícola, i com aquests poden ser un recurs valuós per la millora de la resistència biòtica i abiòtica dels cultius als estressos deguts als efectes del Canvi Climàtic.

 

Funcions i tasques:
 • Gestió tècnica de projectes europeus i nacionals, sobretot focalitzant-se en la gestió del projecte Horizon Europe COUSIN.
 • Planificació d’assajos de laboratori bioquímics, biotecnològics i/o microbiològics per l’avaluació de la resistència dels cultius silvestres a l’estrès biòtic i abiòtic.
 • Planificació i execució d’experiments de camp sobre la resiliència dels cultius silvestres.
 • Desenvolupament de noves metodologies d’anàlisi i caracterització dels cultius silvestres.
 • Elaboració d’estratègies d’avaluació de la biodiversitat i microbiologia del sòl.
 • Supervisió de l’equip tècnic de suport en l’execució de les tasques experimentals.
 • Redacció d’entregables i reports tècnics.
 • Participació en l’elaboració de noves propostes de projectes per a la captació de nou finançament.

Requisits

 • Doctorat en l’àmbit: Agronomia, Biotecnologia, Producció Vegetal, Ciències Ambientals o similar (mínim 3 anys des de la finalització de la tesi)
 • Titulació universitària en l’àmbit: Enginyeria Agrònoma, Agronomia, Biotecnologia, Producció Vegetal, Ciències Ambientals o similar
 • Acreditació del nivell de suficiència catalana (Nivell C1) o estar en condicions d’obtenir-lo
 • Acreditació del nivell B2 d’anglès o estar en condicions d’obtenir-lo
 • Almenys 2 anys d’experiència post-doctoral en el sector agrari havent treballat en l’àmbit de l’edafologia, fertilització, dinàmica de nutrients o similar
 • Experiència en avaluació de la resistència als estressos biòtics i abiòtics
 • Experiència amb mètodes bioquímics, biotecnològics i/o microbiològics
 • Experiència en assajos de camp i col·laboració amb múltiples actors
 • Publicacions científiques en l’àmbit d’investigació proposat
 • Bones habilitats de comunicació (escrita i oral) i capacitat per a treballar de forma independent i amb equips interns i externs en entorns multidisciplinaris i multiculturals

Es valorarà

 • Experiència docent universitària en l’àmbit
 • Nivell B2 o C1 d’altres llengües diferents a l’anglesa.
 • Acreditació de l’AQU, ANECA o altres agències de qualitat.
 • Experiència investigadora.
 • Coneixements d’agricultura digital i/o agricultura de precisió i experiència en SIG (p.e., ArcGIS, QGIs)
 • Experiència prèvia en la preparació i execució de projectes R+D competitius (Horizon Europe, LIFE, Interreg, etc.)
 • Humilitat, empatia, ambició i compromís

Competències

 • Planificació i organització
 • Treball en equip i cooperació
 • Compromís amb l’organització
 • Empatia
 • Aprenentatge i utilització dels coneixements

S'ofereix

Incorporació dins el grup professional de PI, Personal Investigador en la categoria de Investigador Postdoc II
Tipus contractació indefinida
Jornada a temps complet
Horari a determinar
Salari brut anual: 33.547,65 €

• Horaris de treball flexibles • Possibilitat de combinar el treball presencial amb el teletreball