Vols formar part de l’equip BETA?

Especialista en avaluació de la sostenibilitat

Referència:

22FUBPASCTBETAETCI7873

Tipus plaça:

Plaça nova

Àrea:

Optimització i comptabilitat de la sostenibilitat

Final convocatòria:

10/09/2023

Descripció del lloc de treball

El Centre Tecnològic BETA està format per un equip jove multidisciplinari de 90 investigadors, i busca incorporar una persona dinàmica, amb capacitat de lideratge i amb ganes de formar part d’aquest projecte. Es busca una persona especialista en l’avaluació de la sostenibilitat (ambiental, econòmica i social) de productes i processos.

El/la candidat/candidata s’incorporarà a la línia de recerca de “comptabilitat i optimització de la sostenibilitat” com a responsable tècnic de les tasques relacionades amb l’avaluació de la sostenibilitat (anàlisis de cicle de vida, de costos i social) de les tecnologies i processos desenvolupats en el marc de diversos projectes tant europeus com de transferència amb empreses. El/la candidat/candidata també col·laborarà en la prepració de noves propostes per a captació de nou finançament.

 

Funcions i tasques:
• Responsable tècnic de les tasques relacionades amb l’avaluació i optimització de la sostenibilitat en projectes competitius: Sostenibilitat ambiental, econòmica i social.
• Responsable tècnic en projectes de transferència i consultoria amb empreses (tan a nivell nacional com internacional). Realització de Declaracions Ambientals de Producte, Petjades de carboni (producte i organització, etc.), estats no financers, etc.
• Participació en la preparació de noves propostes per a captació de nou finançament.

Requisits

Decret d’homologació dels títols del personal docent i investigador i el personal d’administració i serveis

Segons el Reial Decret 889/2022, cal que les persones que presentin la seva candidatura a convocatòries de personal docent i investigador (PDI) o personal d’administració i serveis (PAS) tinguin l’homologació dels títols expedits a l’estranger, ja què és aquesta homologació, la que habilita per a l’exercici d’una professió regulada a Espanya. El col·lectiu del personal investigador (PI sense docència) queda exempt d’aquesta obligació.

 • Grau o Llicenciatura en Enginyeria química, biotecnologia, biologia, ciències ambientals o similars
 • Acreditació del nivell de suficiència catalana (Nivell C1) o estar en condicions d’obtenir-lo
 • Acreditació del nivell B2 d’anglès o estar en condicions d’obtenir-lo
 • Participació prèvia en projectes competitius de recerca
 • Coneixement de la metodologia d’anàlisis de Cicle de vida (ACV) i domini avançat de software d’ACV, en especial OpenLCA (també Gabi i/o SimaPro)

Es valorarà

 • Doctorat en Enginyeria química, biotecnologia, biologia, ciències ambientals o similars.
 • Coneixements d’anàlisis de Cicle de Costos i Anàlisi de Cicle de Vida Social
 • Coneixements en indicadors de circularitat
 • Domini avançat d’Excel i VBA

Competències

 • Planificació i organització
 • Treball en equip i cooperació
 • Compromís amb l’organització
 • Empatia
 • Aprenentatge i utilització dels coneixements

S'ofereix

Incorporació dins el grup professional de PAS, Personal Tècnic d’Administració i Serveis en la categoria de Especialista
Contracte laboral
Tipus contractació Indefinida
Jornada a Temps Complet
Salari brut anual: 33.027,15 €

Horaris de treball flexibles. Possibilitat de combinar el treball presencial amb el teletreball.