Qui som?
Sergio-Ponsa

Sergio Ponsá Salas

Director

El doctor Sergio Ponsá és Enginyer Químic, Doctor en Ciències i Tecnologia Ambiental. És el director del Centre Tecnològic BETA i coordinador del Grup de Recerca BETA. La seva experiència està relacionada amb processos biològics per al tractament i valorització de residus sòlids, inclosos el compostatge, la digestió anaeròbica i el bioassecat, entre d’altres. Té una àmplia experiència en transferència de tecnologia i coneixement, ja que ha participat en més de 40 projectes privats d’I+D+i amb empreses i administracions públiques. Actualment, també lidera i participa en diversos projectes públics de recerca i innovació (nacionals i internacionals).