Qui som?
Joan-Colon

Joan Colón Jordà

Coordinador de grup

El Dr. Joan Colón és biòleg, Doctorat en Ciències i Tecnologia Ambiental. És coordinador científic del Centre Tecnològic BETA. El seu interès científic és sobre el tractament biològic de residus sòlids (compostatge, digestió anaeròbica, bioassecat), el tractament de contaminants gasosos i olors (biofiltració, absorció química) i l’avaluació ambiental i l’optimització de les tecnologies de tractament de residus i processos industrials (Anàlisi del Cicle de Vida, petjada de carboni, petjada d’aigua, etc.).