Agenda

Ateneu de Vic. Salut i medi ambient: el cas dels antibiòtics

  • Dia: 9 de novembre

  • Hora: 19:00 CET

  • Lloc: Sala Modernista del Casino de Vic

Organitza: Ateneu de Vic.

Sala Modernista del Casino de Vic
Dimecres 9 de novembre

Participants: Lorenzo Proia i Ingrid Vilaró
Moderadora: Maria Àngels Crusellas

El tractament de moltes malalties tant en humans com en animals depèn de l’accés a productes farmacèutics eficaços. Tot i això, ja fa més de tres dècades que la comunitat científica va identificar l’impacte ambiental que pot suposar la introducció continuada de fàrmacs en el medi ambient. La persistència d’aquestes substàncies en el medi ambient és particularment preocupant a causa també dels possibles efectes que poden desencadenar en la salut humana. Els estudis científics i els informes de vigilància ambiental que demostren els efectes i el risc que suposa la exposició crònica (i també puntual) a aquests compostos són nombrosos. A més, el desenvolupament i la dispersió de resistències bacterianes als antibiòtics provocada pel consum continuat d’aquests fàrmacs en medicina humana i veterinària són temes de preocupació creixent per a la salut humana.