Agenda

Sessió virtual #1 del Programa SIMIL: Línies estratègiques per a millorar la gestió de residus municipals

  • Dia: 10th of November

  • Hora: 10:00 CET

  • Lloc: Online

Programa SIMIL

Aquestes sessions seran crucials per abordar de forma concreta els principals reptes i necessitats plantejades sobre la gestió municipal de residus orgànics. Amb l’objectiu de facilitar i guiar la presa de decisions sobre diferents aspectes, en aquestes sessions tractarem un total de 9 línies estratègiques (3 per sessió). Conjuntament, entre responsables de l’administració local i científics experts, es treballaran els aspectes clau de cada línia estratègica, es co-crearan solucions per a les principals necessitats i es definiran accions a desenvolupar, amb pertinents indicadors de seguiment per a poder afrontar i assolir cada línia estratègica amb èxit.

Podeu confirmar la vostra assistència a través del formulari d’inscripció.

 

AGENDA

SESSIÓ ONLINE #1: Divendres 10 de novembre (10-11:30h)

Enllaç d’accés a Zoom

L1. Selecció del model i optimització dels serveis de recollida i neteja.
L2. Foment de les principals alternatives per a la prevenció de residus.
L3. Implantació i desenvolupament d’un sistema Porta a Porta.

 

SESSIÓ ONLINE #2: Dilluns 13 de novembre (10-11:30h)

Enllaç d’accés a Zoom

L4. Increment de l’eficiència en la gestió de la poda.
L5. Foment i aplicació de l’autocompostatge i compostatge comunitari.
L6. Desenvolupament de processos de comunicació i sensibilització en l’àmbit de la gestió dels residus.

 

SESSIÓ ONLINE #3: Divendres 17 de novembre (10-11:30h)

Enllaç d’accés a Zoom

L7. Millora de la rendibilitat econòmica en la gestió dels residus urbans.
L8. Foment i rendibilitat del Biogàs.
L9. Implementació de mètodes d’avaluació de l’impacte ambiental de la recollida selectiva i reducció del CO₂.