Qui som?

Sandra Monteagudo Solà

Tècnica de laboratori

La Sandra Monteagudo és enginyera Agroambiental i del Paisatge i té un Màster en Enginyeria Ambiental. Ha dut a terme projectes relacionats amb la contaminació atmosfèrica així com el desenvolupament d’eines d’anàlisi multicriteri per la implementació de biodigestors de baix cost. Actualment, és tècnica de laboratori en el Centre Tecnològic BETA, participant en la part analítica de projectes relacionats amb la fermentació en estat sòlid per la valorització de residus agroindustrials.