Qui som?
gemma casas

Gemma Casas Papell

Tècnica de laboratori

La Dra. Gemma Casas és ambientòloga, màster en Enginyeria Ambiental i és Doctora en Química Analítica Ambiental. Té experiència en el camp del transport, destí i biogeoquímica de contaminants orgànics persistents i en campanyes de mostreig oceanogràfiques i polars. Té un ampli coneixement en tècniques analítiques ambientals concretament en tècniques de cromatografia acoblada a espectrometria de masses i en preparació i tècniques de mostreig de camp. Al CT BETA és tècnica del laboratori d’anàlisi instrumental.