Qui som?
Francesco Offeddu

Francesco Offeddu

Investigador

El Dr. Francesco Offeddu és llicenciat en Ciències Ambientals, ha obtingut el doctorat en Enginyeria Geotècnica i la seva formació principal es basa en la hidrogeoquímica. La seva tesi doctoral s’ha centrat en l’estudi de l’eficàcia de diferents carbonats emprats en el tractament passiu d’aigües àcides de mina i el mecanisme de passivació. Posteriorment, en el context de l’eliminació d’estèrils miners en aigües profundes, es va ocupar de l’estudi de la reducció d’òxids de ferro intervingut per bacteris en medi anòxic. Al Centre Tecnològic BETA participa actualment en diversos projectes nacionals i internacionals, centrats en el tractament i revaloració de residus de la ramaderia i en la transferència de tecnologia amb empreses del sector.